technologia

 

Jedyna w swoim rodzaju technolo­gia pozwala na działanie niemożliwe do wykonania w innych technologiach – nie ma potrzeby odkopywa­nia murów i fundamentów – pracujemy od wewnątrz. Cechuje ją krótki czas realizacji bez potrzeby wysiedlania mieszkańców. Bezzapachowa, nietoksyczna metoda dopuszczona do uszczelniania zbiorników wody pitnej! Możliwa jest praca etapami, rozłożona na kilka kolejnych lat – bez szkody dla jakości hydroizolacji.
Metoda znana dobrze za granicą, np. w Australii stosowana do budowy dróg i mostów. W Polsce doceniana przez inwestorów prywatnych, którzy dysponują tylko własnymi środkami i dobrze ważą każdą wydaną złotów­kę! Minimalny nakład prac izolacyjnych powoduje niski koszt inwestycji.

Na bazie cementu portlanckiego oraz wypełniaczy mineralnych o dzia­łaniu kapilarnym, zapewnia wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych np. starej cegły. Odtwarza właściwości wytrzymałościowe muru, uszlachetnia go zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury muru zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska.

Działanie sprowadza się do prostej zmiany kolejnosci faz reakcji zachodzących w cemencie - przeniknąc do starej struktury muru - rozpuścic wszystko co daje się rozpuścic w maksymalnym stopniu - zając (wypełnic) zwolnione przestrzenie wewnątrz muru a następnie stwardniec w jednorodny monolit. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny wiążąc przy tym wolne wapnie i ciecze zawarte w murach w nierozpuszczalne ciało stałe (żele).

Scemat zabezpieczenia budynku

Przykład zastosowania
Pękająca pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego posadzka

Naprawa metodą tradycyjną.

Roboty na zewnątrz:
– rozebranie chodnika
– wykonanie wykopu
– wypompowanie wody
– wykonanie izolacji pionowej
– wykonanie drenażu
– zasypanie wykopu
– ułożenie chodnika

Roboty wewnątrz:
– usunięcie istniejącej posadzki
– wylanie warstwy chudego betonu
– wykonanie przepony poziomej w ścianie metodą iniekcji
– wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki
– wykonać posadzki
Rozwiązaniepracochłonne, drogie i nie do końca skuteczne.

 

Naprawa z zastosowaniem preparatu RENO.

Brak robót zewnętrznych!!!
Roboty wewnątrz:
– oczyszczenie posadzki i ściany
– wykonanie natrysku lub nałożenie odpowiednio dobranej zaprawy RENO
– pielęgnacja

Rozwiązanie proste technologicznie, szybkie w wykonaniu i skuteczne !

 

Zalety:

– zwiększona gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3),= wzrost wytrzymałości
– 100% odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej
– odporność na sole, kwasy,oleje i inne chemikalia
– wzrost elastyczności o 15 do 20%
– wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów)
– obniżenie skurczu betonu minimum o 50%
– 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14ATM
– wzrost mrozoodporności do 350 cykli
– ulepszona ochrona stali o 100%
– wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25%
– eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna...
– prowadzenie prac nie wymaga dodatkowych działań w dziedzinie BHP
– nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy
– redukuje erozje w wyniku oddziaływania przyrody na konstrukcje budowlane
– tworzący środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzyba oraz pleśni
– posiada międzynarodowe atesty i certyfikaty
– krótki czas realizacji
– niski koszt inwestycji

 

 

 

projekt: BMM 2014