o firmie

 

Firma RENO Sp z o.o.

Osuszanie murów - renowacja - naprawy konstrukcji betonowych - hydroizolacje

 

Jesteśmy zespołem, dla którego ważne jest łączenie dwóch elementów – projektowania kompleksowych renowacji budynków, oraz wykonawstwa w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych i prac renowacyjnych. Wypełniamy lukę pomiędzy firmami jednoosobowymi, a dużymi, zbiurokratyzowanymi przedsiębiorstwami z obszaru projektowania i wykonawstwa budowlanego.

Prowadzimy działalność w obszarze procesu budowlanego na każdym jego etapie. Współpracujemy z podobnymi nam biurami, dzięki czemu jesteśmy w stanie opracować profesjonalną dokumentację w każdej specjalności oraz branży. Pracujemy dla Inwestorów prywatnych oraz wydatkujących środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Wykonujemy opracowania wymagane przepisami prawa budowlanego, ale także reprezentujemy naszych Inwestorów przed organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją procesu budowlanego. Prowadzimy kontrole stanu technicznego (roczne i pięcioletnie) obiektów budowlanych.

Prowadzimy nadzory autorskie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zajmujemy się doradztwem technicznym, a także doradztwem z obszaru prawa budowlanego. Swoją pracę staramy się wykonywać zawsze w sposób profesjonalny, ale także zapewniający zadowolenie Inwestora oraz własną satysfakcję.

Oferujemy wykonanie pełnego zakresu działań inżynierskich począwszy od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, kontrolę i nadzór, aż po działania kontrolne w procesie eksploatacji obiektów budowlanych.

 

Zakres prowadzonej działalności:

  • Wykonywanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów budowlanych.
  • Renowacje obiektów budowlanych i zabytkowych.
  • Projektowanie nowych obiektów, oraz renowacji budynków starych i zabytkowych.
  • Wykonywanie budowlanych przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich.
  • Wykonywanie opinii technicznych stanu budynków oraz ich zawilgocenia, zasolenia wraz z określeniem sposobów usunięcia zidentyfikowanych wad technicznych.
  • Ścisła współpraca z Konserwatorami Zabytków i Organizacjami Samorządowymi.

 

 

 

projekt: BMM 2014